Provera deklaracija

Za naše partnere pružamo uslugu prevođenja i provere deklaracija kao i evaluaciju laboratorijskih izveštaja za Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru, Češku Republiku, Slovačku, Bugarsku, Rumuniju, Ukrajinu, Rusiju, Tursku ...