Istorijat

Sertifikaciona kuća Assessors Global Group (AGG) okuplja oko sebe lokalne, regionalne, međunarodne eksperte sa dugogodišnjim iskustvom u različitim industrijama. Svi naši eksperti imaju dugogodišnje iskustvo stečeno u međunarodnim sertifikacionim kućama i konsultantskim organizacijama.

Regionalna sertifikaciona kuća sa međunarodnim delovanjem -

U oblasti sertifikacije međunarodnih standarda sarađujemo sa međunarodnom sertifikacionom kućom RINA www.rina.org čiji smo partneri na tržištu zapadnog Balkana. Tržišta na kojima predstavljamo sertifikacionu kuću RINA su Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Ukrajina.