Auditi dobavljača

U oblasti audita dobavljača sarađujemo sa velikim trgovinskim lancima i proizvođačima za koji radimo audite food, near food i nonfood dobavljača u oblasti kvaliteta i bezbednosti hrane kao i u oblasti društvene odgovornosti.